Pravila

Pravila (povzetek)

Za podrobnejša navodila vas vabimo, da si ogledate nekaj dokumentov Odbojkarske zveze Slovenije in FIVBja:

EKIPE
Ekipo sestavljata dva igralca, torej menjave ali zamenjave niso možne. Eden od igralcev je kapetan ekipe.

OPREMA IGRALCEV
Opremo določajo pravila turnirja, v osnovi pa velja, da naj bi ekipe nastoplale v enotni opremi. Pri tem naj se izogibajo nošenju opreme, ki bi njim ali nasprotniku lahko povzročilo poškodbo. Lahko nosijo očala, kapico ali ščit, uro, sponzorski trak, opornice, nogavice, športno obutev in tattoo. Za nošenje nogavic ali športne obutve morajo dobiti dovoljenje od 1. sodnika.

V primeru hladnega vremena lahko, ob privolitvi prvega sodnika, nosijo dolge oprijete hlače ali majico pod uradnim dresom.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UDELEŽENCEV

 • Vsi udeleženci morajo poznati in upoštevati pravila BV.
 • Ne smejo prikrivati napake (primer brisanje odtisa žoge).
 • Prvi sodnik lahko (mora) preko drugega sodnika preverti odtis žoge.
 • Vsak igralec lahko komunicira s sodnikom (ne le kapetan) do določene meje.
 • Sodnik mora ločiti med nešportnim in spontanim odzivom igralcev.
 • Igralci nimajo pravice pritožbe na odločitve sodnika, ki so stvar njegove presoje (dvojna, nošena). Pravico do pritožbe imajo, ko je napaka v interpretaciji pravil. Taka točka se po posvetu z vrhovnim sodnikom lahko razveljavi.
 • Igralci ne smejo na nasprotnikovo stran, da bi videli ali pokazali odtis žoge. Tako dejanje se kaznuje z rdečim kartonom.
 • Kapetan mora biti prisoten pri žrebu in mora podpisati zapisnik.
 • Trenerji in trenerski nasveti niso dovoljeni med igro. Ekipo se opozori, v naslednjem pa kaznuje s kartonom za zavlačevanje.
 • Igralci imajo pravico pritožbe na sodnikovo odločitev pred, med in po tekmi (poseben FIVB protokol).

SISTEM TOČKOVANJA (Rally Point Scoring)
Vsaka napaka je točka, prva dva niza se igrata do 21 z dvema točkama razlike brez omejitve. Če je potreben tudi tretji niz, se igra do 15 z dvema točkama razlike brez omejitve.

PRIPRAVE NA TEKMO
Žreb se izvede pred uradnim začetkom ogrevanja. Ekipa ima pravico izbrati stran, sprejem ali začetni udarec. Ekipa, ki je izgubila žreb ima v drugem setu pravico izbire (lahko izbere tisto kar je dobila v prvem!). V tretjem setu se žreb ponovi. Kapetana po žrebu najavita vrstni red serviranja in podpišeta zapisnik.

POSTAVITVE IGRALCEV
Igralci se lahko postavijo kjerkoli v svojem igralnem področju (postavitvenih napak ni). Vrstni red serviranja je zelo pomemben. Če se zgodi, da je napačen igralec izvedel servis, je to napaka sodnikov (če je bila dosežena ena ali več točk se ekipa ne kaznuje; na servis gre pravi igralec, dosežene točke pa ostanejo). Ekipi se odvzame servis le v primeru, da napačni igralec kljub opozorilu izvede servis.

STANJA V IGRI

 • Žoga je v igri od trenutka, ko server izvede servis, po pisku prvega sodnika za izvedbo servisa.
 • Žoga je izven igre v trenutku, ko sodnik zapiska. Sodnik zapiska v trenutku, ko je bila storjena napaka.
 • Žoga je v igrišču, če zadane črto (odtis je lahko tudi zunaj). Med samo točko lahko pride do premika črte, kar pa na odločitev ne vpliva.
 • Žoga je ”out”, ko v celoti prečka spodnjo raven mreže. Znak za to je žoga v polju.
 • Žoga, ki leti izven antene (tudi delno), je lahko vrnjena, če prileti izven antene tudi nazaj.
 • Take žoge so tudi tiste, ki letijo med napenjalnimi vrvmi mreže (brez dotika). Igralec, ki želi reševati tako žogo lahko prečka nasprotnikovo polje (pod mrežo) in pri tem ne sme biti namerno oviran.
 • Žoga, ki se dotakne antene je ”out”.

NAPAKE V IGRI
Sodniki morajo soditi po navodilih uradnih mednarodnih pravil odbojke na mivki. Če se zgodita dve napaki, je odločilna prva napaka. Če se zgodi obojestranka napaka istočasno se točka ponovi. V takih primerih je pomembno sodelovanje med sodnikoma (včasih tudi pogovor).

IGRANJE Z ŽOGO

 • Ekipa ima na voljo tri odboje. Blok šteje en odboj. Če se soigralca istočasno dotakneta žoge se štejeta dva dotika (tretji odboj lahko odigra kdorkoli).
 • Če se nasprotna igralca istočasno dotakneta žoge nad mrežo (porivanje) ima ekipa, ki sprejme tri odboje. Če taka žoga pade v ”out” je ”out”, če pade v polje je ”in”, če pa se dotakne antene, se točka ponovi.
 • Žoga mora biti odigrana čisto in ne zadržana ali vržena. Lahko se odbije v katerokoli smer.
 • Zaradi specifičnosti tehnike podajanja pri odbojki na mivki, mora sodnik razumeti način teh podaj. Skoncentriran naj bo na začetek in konec kontakta z žogo. S tem bo lažje ocenil ali je bila žoga zadržana, ali dvojna. Podaja mora biti izvedena čisto. Lahko je rahlo zadržana.
 • Sodniki morajo držati enak kriterij skozi celo tekmo.
 • V obrambnih akcijah pri hitrih žogah, je lahko žoga kratko zadržana tudi z zgornjim odbojem s prsti. Za lažje razumevanje hitre žoge je reakcijski čas, ki ga igralec ima, da sprejme tako žogo. Če je imel igralec čas, da bi lahko odigral drugače, to verjetno ni bila hitra žoga.
 • Hitra žoga je lahko tudi od bloka ali pa udarjena s tal.
 • Pri prvem odboju lahko pride do več zaporednih dotikov v enem premiku. Izjema je zgornji odboj s prsti.
 • V igralnem področju igralcu pri igranju z žogo, ni dovoljena pomoč soigralca ali drugih predmetov.
 • Žoga je lahko odigrana s keterimkoli delom telesa, razen pri servisu.
 • Igralci lahko med igro odigrajo žogo izven proste cone (razen pri servisu). Žoga je lahko vrnjena kjerkoli izven proste cone.

ŽOGA V MREŽI
Igra se nadaljuje, če žoga prileti v mrežo med antenama ( ne da se jih dotakne ), v smislu treh odbojev ekipe.

IGRALEC PRI MREŽI

 1. Vsaka ekipa mora igrati v svojem prostoru in prosti coni. Razen v primeru reševanja prve žoge, ki leti pravilno mimo antene in je pravilno vrnjena na isti strani antene. Žoga je lahko vrnjena tudi izven proste cone.
 2. Igralec lahko stopi v nasprotnikovo polje, če pri tem ne ovira nasprotnikove igre.
 3. Oviranje pod mrežo je praviloma pristojnost drugega sodnika. Kontakti nasprotnih igralcev pod mrežo, ne pomenijo vedno oviranja. Če je kontakt naključen in to ne zmoti njegove zmožnosti odigrati točke, to ni oviranje.
 4. Oviranje je tudi, kadar se igralec namerno postavi na pot nasprotnemu igralcu, ki želi rešiti žogo.
 5. Oviranje se piska tudi, če je bilo storjeno v prosti coni. Sodnik mora točno oceniti namero oviranja, kajti to je napaka.
 6. Igralec, ki namerno nastavi roko ali telo, ko žoga z nasprotne strani prileti v mrežo naredi napako, če se ga žoga dotakne. Znak za tako napako je dotik mreže. Če igralec tega ne stori namerno, to ni napaka.

SERVIS

 1. Ekipa mora držati vrstni red serviranja skozi cel set. Zapisnikar mora pred izvedbo servisa dvigniti tablico s številko (1, 2) igralca, ki bo serviral. Torej se napačni vrstni red serviranja ne sme pojaviti, razen, če igralec kljub opozorilu nadaljuje s serviranjem. Po izvedbi servisa je to napaka. Če zapisnikar naredi napako in ekipa doseže točko ali več, ji točke ostanejo, na servis gre pravi igralec.
 2. Server lahko vzame zalet tudi izven prostora za serviranje. Prestop je, kadar stopi na, ali pod zadnjo črto, če se odrine izven namišljenega podaljška stranske črte in če stoji izven prostora za serviranje. Sodnik mora biti pozoren, kadar igralec ne naredi prestopa, pač pa pesek prileti na servisno črto. Prvi sodnik mora predvsem upoštevati linijskega sodnika, pri odločanju teh napak. Drugi sodnik naj pazi pri prestopih na njegovi stranski črti (ne piska, dvigne roko in pokaže na črto).
 3. Igralec, ki sprejema mora ustno ali z dvigom roke, opozoriti nasprotnika pri zakrivanju servisa. Zakrivanje servisa ni dovoljeno, igralec naj se skloni ali premakne z vidnega polja sprejemalca. Sodnik mora biti pred znakom za izvedbo servisa pozoren na ekipo, ki sprejema, da do zakrivanja ne bi prišlo.
 4. Poskusa servisa ni. Nekateri igralci pred dejansko izvedbo servisa večkrat izpustijo žogo iz rok, sodnik mora jasno razumeti namero igralca, saj do dejanske izvedbe v takih primerih ni moč govoriti.
 5. Tako imenovani ”NEC” ni napaka.
 6. Čas za izvedbo servisa je 5 sec (ne 8 sec., kot v dvoranski).

NAPADALNI UDAREC

 1. ”Šikanje” ni dovoljeno. Igranje s konicami, ali členki prstov je dovoljeno. Pozoren je treba biti pri zadržanih žogah nad mrežo nasprotnih igralcev, če je nekdo od njih odigral s prsti prej, preden je do zadržane žoge prišlo. Če se igralca dotakneta žoge istočano se igra nadaljuje.
 2. Igralec lahko zaključi napadalni udarec z zgornjo podajo s prsti, če so njegove roke pravokotno na ramena ( tudi nazaj, ali v skoku ). Igralečeve roke morajo biti pravilno postavljene ob kontaktu z žogo.
 3. Napadalnega udarca se ne sme izvesti pri prvem igranju z žogo, po izvedbi servisa, dokler je žoga nad nivojem mreže. Blokiranje servisa ni dovoljeno.

BLOK
Blok je akcija igralcev ob mreži, da preprečijo žogo, ki prihaja z nasprotne strani, s seganjem nad višino mreže. Dotik bloka je prvi odboj ekipe. Katerikoli igralec lahko odigra naslednji odboj, ki bo drugi odboj ekipe.

ODMORI

Vsaka ekipa ima možnost enega 30s ”time-outa” (TO) na set (skupni čas ne sme presegati 1 min). TO lahko zahteva vsak igralec. V prvem in drugem setu, ob seštevku 21 skupno doseženih točk je 30s tehnični “time-out”.

ZAVLAČEVANJE
Primeri zavlačevanja:

 • podaljševanje TO ali menjave strani
 • ponavljanje nepravilnih zahtev v istem setu
 • namera upočasnjevanja tempa igre
 • ponovno spraševanje o številu dovoljenih TO
 • zavlačevanje pravila 12. sec med točkami, brez dovoljenja
 • zavlačevanje pri protestiranju ob sodniških odločitvah, brez zahteve po uradni pritožbi, ali nenadaljevanje igre, ko je odločitev sodnikov dokončna.

Prvo zavlačevanje v setu za ekipo je opomin za zavlačevanje (rumeni karton). Ko sodnik prvič opazi namero zavlačevanja, lahko ustno opozori ekipo ali igralca naj ne zavlačujejo tekme, ker bodo v nasprotnem primeru kaznovani. Drugo in vsako naslednje zavlačevanje v istem setu se kaznuje z kaznijo za zavlačevanje (rdeč karton, odvzem servisa, točka nasprotni ekipi ).

IZJEMNE PREKINITVE IGRE

 1. V primeru poškodbe igralca, sodnik takoj prekine tekmo. Točka se ponovi. Manjše poškodbe se lahko oskrbijo v najkrajšem možem času (TO ni potreben).
 2. Poškodovanemu igralcu se da max. 5 min za sanacijo poškodbe (samo enkrat v tekmi). Če je prisoten zdravnik se 5 min šteje od njegovega prihoda. Igralci ne smejo izrabljati tega pravila. Igralec lahko nadaljuje tekmo na svojo odgovornost, tudi če je nasvet zdravnika drugačen.
 3. Če igralec ne more nadaljevati tekme, se ekipa proglasi za nepopolno.
 4. Vodstvo tekmovanja odloča o prekinitvah tekme/turnirja v primeru, da temperaturne, svetlobne ali vremenske razmere ne omogočajo normalnih pogojev za igro. Če se po 4. urah ne vspostavijo normalni pogoji se prekinjena tekma ponovi.

MENJAVA STRANI IN PREMORI

 1. V RPS ekipi menjata strani vsako 7. točko, brez odmora ( vsako 5. v tretjem setu ). Če ne, se strani zamenjajo, takoj, ko se to opazi. Točke ostanejo.
 2. Med menjavo strani ni odmora. Ekipi morata nemudoma zamenjati strani.
 3. Čas med pripravo na naslednjo točko naj ne bi bil daljši od 12. sekund. V ekstremnih pogojih, z dovoljenjem vodje tekmovanja, 15 sekund.
 4. Igralci ne smejo zavlačevati z nameščanjem črt, ali ravnanjem igrišča. To lahko naredijo v času 12. sekund. Nameščanje črt, je v pristojnosti linijskih sodnikov in drugega sodnika.
 5. Igralci imajo pravico, da se obrišejo, ali očistijo očala, kadar je to očitno potrebno. To je privilegij in ne pravilo, ki bi ga igralci lahko izkoriščali. Taktično zavlačevanje lahko sodnik prepreči z ustnim opozorilom. Vsako naslednje pa kaznuje s kartonom za zavlačevanje.
 6. Odmor med seti traja 1. minuto. Med drugim in tretjim setom prvi sodnik opravi ponovni žreb.