Sojenje

SODNIŠKI ZBOR IN POSTOPKI
Pomembno je, da sodnik piska napako takoj, ko je bila storjena. Prvi sodnik nato ločeno pokaže znake za:

 1. ekipo, ki bo servirala;
 2. vrsto napake (če je potrebno);
 3. igralca, ki je storil napako (če je potrebno).

Napake pri katerih se kaže vrsto napake:

 • če žoga pade 1-2 m blizu črte;
 • če je majhen dotik;
 • kadar napaka ni očitna;
 • v ostalih primerih (dvojna, nošena, četrti odboj itn.).

PRVI SODNIK
Sodniški zbor mora dobro sodelovati. Prvi sodnik mora upoštevati ostale in spoštovati njihove odločitve. Če misli, da so njihove odločitve napačne, jih ne upošteva. Če uradna oseba ne opravlja pravilno svojega dela, ga lahko prvi sodnik tudi zamenja. Veliko problemov se reši, če je komunikacija med sodniki dobra. Še posebej pri odločitvah linijskih sodnikov.
Sodniki morajo na tekmi imeti pri sebi_

 • rumen in rdeč karton,
 • kovanec za žreb,
 • piščalko (+ rezervno),
 • uro, ki ima točne minute in sekunde,
 • sodniški znak.

Sodniki morajo biti v odlični fizični in psihični pripravljenosti. Med dalšim turnirjem naj si razporedijo tudi čas za hrano, osvežitev in počitek. Prvi sodnik je odgovoren za svoje in odločitve drugih uradnih oseb na tekmi.

DRUGI SODNIK
Zanj velja podobno kot za prvega sodnika. V primeru, da prvi sodnik ne bi mogel opravljati svojega dela, ga zamenja. Pomembno je sodelovanje med sodnikoma. V primeru, da se ne strinja z odločitvijo prvega sodnika, tega ne sme pokazati igralcem in gledalcem, nadaljevati mora s svojim delom in dati podporo prvemu sodniku. Drugi sodnik pri kazanju znakov kaže za prvim sodnikom (z minimalnim zamikom). Če piska napako drugi sodnik, mora:

 • zapiskati v trenutku, ko je napaka storjena;
 • z znakom pokazati vrsto napake;
 • pokazati igralca, ki je storil napako (če je potrebno);
 • pokazati skupaj s 1. sodnikom stran ekipe, ki bo servirala.

Drugi sodnik nadzira tudi delo zapisnikarja in z njim sodeluje pri spremljanju rezultata, vrstnemu redu serviranja, menjavi igrišč, set žogi itn.. Drugi sodnik piska vse redne prekinitve in menjave strani.

ZAPISNIKAR
Delo zapisnikarja je zelo pomembno. Pri svojem delu sodeluje z drugim sodnikom. Poleg vodenja zapisnika, zapisnikar z dvigom tablice (1, 2) usmerja vrstni red serviranja. Če gre na servis napačni igralec, zapisnikar takoj opozori 2. sodnika in igralca. Če napačen igralec kljub temu izvede servis, mora piskati napako.

LINIJSKI SODNIKI
Poleg dosojanja žog ”v” in ”izven” igrišča, morajo paziti na dotik bloka (blok šteje kot en odboj ekipe). S signalizacijo takih žog lahko 1.sodnik lažje piska štiri odboje. Ko linijski sodnik pokaže znak, ga zadrži, dokler 1. sodnik ne odloči. Linijski sodnik mora dobro razumeti definicijo žoge izven igrišča, ker v igri prihaja do različnih situacij.
Na zahtevo 1. sodnika, sodeluje pri odločanju na osnovi odtisa žoge, zato naj pri sumljivih odločitvah s pogledom ostane na točno določenem odtisu (pozor: odtis žoge je včasih izven igrišča, čeprav je žoga zadela črto).

URADNI SODNIŠKI ZNAKI (vsi znaki so prikazani v FIVB diagramih – žal niso v slovenščini)
Pomembno je, da sodniki pravilno uporabljajo sodniške znake. Sodniki morajo biti natančni pri zaporedju znakov in uporabi piščalke. Pri znaku za servis, sta znak in pisk istočasna. Če uradni znak za napako ne obstaja, se pokaže na napako (npr.: prestop pri servisu). Znak za žogo v igrišču se kaže s prstom. Isti znak se uporabi tudi pri preletu žoge pod mrežo med antenama.

PROTOKOL

Čas Dogodki
10 min. Po končani tekmi, sodniki izpolnijo zapisnik in ostale formalnosti.
8 min. Napoved naslednje tekme, osebje pripravi igrišče, igralci in sodniki vstopijo na igrišče. Igralci in sodniki morajo nositi uradno opremo. Če je igrišče pripravljeno lahko pričnejo z ogravanjem. Sodniki preverijo stanje na igrišču, če je vse pripravljeno za pričetek tekme.
5 min. Izvede se žreb pred zapisnikarsko mizo. Kapetana podpišeta zapisnik in označita vrstni red serviranja. 1. sodnik s piskom pokaže 3 minute ogrevanja na mreži.
4. min Uradno ogrevanje na mreži.
2 min. Prvi sodnik opozori ekipi na zadnjo minuto ogrevanja ( lahko tudi s piskom ).
1 min. Konec uradnega ogrevanja. Igralci zapustijo igrišče in grejo v prostor za igralce. Sodniki odidejo na svoja mesta.
Posamična napoved igralcev, ki se postavijo na svojo stran na zadnjo črto. Ko zadnji igralec vstopi na igrišče, prvi sodnik piska rokovanje pod mrežo.
Predstavitev sodnikov.
0 min. Začetek tekme.
po koncu Po končani tekmi se sodniki in igalci rokujejo pri sodniškem stolu. Kapetana podpišeta zapisnik. Ekipi skupaj z sodniki v najkrajšem času zapustijo igrišče, tako, da se lahko pripravi naslednja tekma. Ekipe za naslednjo tekmo vstopijo na igrišče šele, ko prejšnji udeleženci zapustijo igrišče.

OPOMINI IN KAZNI (NEPRIMERNO VEDENJE)
Pomembno je, da sodnik upošteva vrstni red kazni (to je lahko ključnega pomena za potek tekme). Sodnik ni policaj, ampak soudeleženec tekme, ki mora spodbujati FAIR-PLAY in seveda kaznovati vsako odstopanje. Kazni se stopnjujejo v posameznem setu tako. da igralec lahko prejme tudi več rdečih kartonov v setu. Žaljivo obnašanje in agresivnost ne potrebujeta predhodne kazni. Igralec, ki vstopi v nasprotnikovo polje, da bi ocenil odtis žoge se kaznuje z rdečim kartonom za nesramno vedenje. Z rdečim kartonom pa se lahko kaznuje tudi igralec, ki po končani točki namerno brcne ali vrže žogo izven proste cone.

Dejanje Kazen
NEŠPORTNO VEDENJE Prvič: rumen karton – opomin


</p>

Drugo in vsako naslednje: rdeč karton – točka in odvzem servisa

</p>

NESRAMNO VEDENJE Prvič: rdeč karton – točka in odvzem servisa</p>

Drugič: rdeč in rumen karton (skupaj) – izključitev za set


</p>

ŽALJIVO VEDENJE Prvič: rumen in rdeč karton (skupaj) – izključitev za set</p>

AGRESIVNOST Prvič: rumen in rdeč karton (ločeno) – diskvalifikacija</p>